Tuesday, 14 February 2012

Maksud Nama : Sophia

Nama pertama anda Sophia telah diberikan anda keghairahan untuk pengetahuan dan keinginan yang hebat untuk melakukan sesuatu yang berfaedah dalam kehidupan.

Bijak, imaginatifdan analisisyang anda lakukan dengan baikdalam aktiviti-aktiviti yang memegang perhatian anda.

Anda panjang untuk kebebasan daripada sekatan dan cawanganuntuk kualiti resah andadan tidak boleh bertolak ansur dengansukar dan membosankan dan kebosanan.

Ia tidak mudah bagi anda untuk mendapatkan nasihat,seterusnyaanda akan lebih cenderung untuk bekerjabersendirian atau secara bebas.

Anda mengalami pergolakan dalaman dan mood pada bila-bila masa lebih-lebih lagi apabila anda merasa salah fahamdanamat sensitifanda mudah cedera dan tersinggung.

Intensiti tenang anda adalah sukar bagi orang lain untuk memahami dan seterusnya, anda akan berjaga-jaga kerana takutyang memperkecil-kecilkan atau mengkritik.

Mencintai di luaranda menikmati aktiviti luar dan keindahanalam semula jadi dalam pelbagai aspek.

Ramai orang tidak sedar bahawa anda mempunyai kedalaman sifat anda akibat daripada setelah berfikir banyak tentang kehidupan dalam pelbagai aspek.
Walaupun nama Sophia mewujudkan kepentingan dalam aspek-aspek kehidupan yang lebih mendalam, kami menekankan bahawa ia menyebabkan keamatan resah yangdefies kelonggaran.

Nama ini, apabila digabungkan dengan nama terakhirbolehmenggagalkan kebahagiaan, kepuasan dan kejayaanserta menyebabkan kesihatan kelemahan di jantung, paru-paru,kawasan bronkialdan solar plexus.
Rujukan dari : http://www.kabalarians.com

No comments:

Post a Comment